FAQ

Auta

Mám nízkoprofilové pneumatiky nebo vysokorychlostní pneumatiky. Mohu k opravě použít SLIME?

V takovém případě doporučujeme použít SLIME pro nouzovou opravu a poté si nechat pneumatiku co nejdříve zkontrolovat. Odborník musí posoudit, zda je třeba provést permanentní opravu, nebo pneumatiku vyměnit.


Musím pneumatiku před aplikací SLIME zvednout na zvedák?

Zvedák není potřeba, pokud není pneumatika příliš prázdná a neodchlipuje se od ráfku.


Ovlivní SLIME vyvážení kola?

Přidání SLIME do vysokorychlostních pneumatik může způsobovat vibrace. U těchto pneumatik doporučujeme SLIME používat pouze pro dočasné opravy a doporučujeme profesionílní opravu v servisu.


Dokáže SLIME utěsnit patku?

Nedoporučujeme a negarantujeme použití SLIME na poškozenou patku nebo ventil. Je-li SLIME aplikován a kolo rotuje, materiál se odstředivou silou rozprostře pouze v oblasti běhounu. Pokud pneumatika neleží, ke kontaktu s boční stěnou nebo patkou nedojde. Pokud se jedná o pneumatiku automobilu nebo vysokorychlostní pneumatiku, doporučujeme nechat ji prohlédnout pracovníkem pneuservisu; únik vzduchu může být způsoben ohnutým ráfkem apod.


Můj vůz používá TPMS (systém pro sledování tlaku v pneumatikách). Mohu použít SLIME?

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ TPMS

Společnost Accessories Marketing, Inc. (AMI), výrobce opravného materiálu SLIME Tire Sealant, tímto odkazuje na nařízení federálního Zákona o podpoře a zvýšení bezpečnosti v dopravě (TREAD) přijatého na podzim roku 2000. V návaznosti na toto opatření americký Národní úřad pro bezpečnost dálničního provozu (NHTSA) zavedl Federální standard bezpečnosti motorových vozidel, vyžadující, aby do 1. září 2007 byla všechna vozidla vybavena systémem pro sledování tlaku v pneumatikách (TPMS).

Na základě našich výzkumů a po intenzivní komunikaci s předními výrobci TPMS prohlašujeme, že SLIME Tire Sealant zařízení TPMS nepoškozuje. Výrobci TPMS provedli řadu testů, aby zajistili, že jejich senzory zůstanou funkční i v podmínkách, kdy jsou vystaveny působení jakýchkoli chemických látek, a to včetně opravných materiálů jako je SLIME Tire Sealant. Společnost AMI dále provedla nezávislé testy, které slučitelnost výrobku SLIME Tire Sealant se zařízeními TPMS rovněž potvrzují.

V současnosti existují dva typy zařízení TPMS: přímé a nepřímé. Složení SLIME Tire Sealant je slučitelné s oběma systémy TPMS. Je nicméně důležité vzít v potaz, že SLIME Tire Sealant aplikovaný v pneumatice může se senzorem přijít do styku takovým způsobem, že jej učiní DOČASNĚ nefunkčním, a to dokud nebude pracovníkem pneuservisu řádně vyčištěn, zkontrolován a znovu namontován.

Protože opravný materiál SLIME je ve vodě rozpustný, lze jej z pneumatiky snadno vymýt. Při kontrole pneumatiky v pneuservisu by měl být přípravek z pneumatiky vypláchnut, poškozená oblast očištěna a opravena odpovídající záplatou/výplní schválenou Asociací výrobců pneumatik (RMA). Vodou by mělo být vyčištěno rovněž zařízení TPMS, aby byl odstraněn všechen opravný materiál, který se zařízením přišel do styku. K čištění tlakového čidla nepoužívejte žádné nástroje; mohlo by dojít k poškození elektroniky. Po namontování a nahuštění pneumatiky bude systém TPMS znovu normálně fungovat.

SLIME se doporučuje jako opravný materiál pro všechna silniční vozidla.

Cyklo

Mám na jízdním kole pneumatiky s duší. Můžu k jejich opravě použít SLIME?

Ano. SLIME je určen k opravě všech typů pneumatik - s duší i bezdušových.


Jak mám nahustit duši s ventilem typu Presta?

Pokud kladete tuto otázku, zřejmě jste omylem zakoupili duši s ventilem Presta. Pokud ano, doporučujeme duši vyměnit za duši s ventilem Schrader. V opačném případě budete muset zakoupit pumpu, která dokáže nahustit oba typy ventilů, nebo budete muset zakoupit takzvaný Schrader adaptér, kterým Vaši stávající pumpu dovybavíte.


Jaký je rozdíl mezi ventily Presta a Schrader?

ventily presta vs schrader

Duše pro jízdní kola se dodávají s dvěma typy ventilů: Schrader (tj. standardní "autoventil") a Presta (Francouzské ventily). Ventil Presta je štíhlejší a - vzhledem k tomu, že má zavírací matici namísto pružinky - o něco méně šikovný. Díky tomu se používají ventily Presta na špičkových jízdních kolech a duších pro vyšší tlak vzduchu (silniční kola).

SLIME se aplikuje skrz dřík ventilu, proto je třeba z ventilu nejprve vyjmout vložku. Ventily Presta sestávají z jednoho kusu a nemají vyjímatelnou vložku, vzhledem k čemuž je aplikace SLIME přinejmenším obtížná. Nabízíme proto předem ošetřené duše s ventily Presta. Naše duše používají ventily Presta složené z dvou kusů, což umožňuje jejich preventivní ošetření přípravkem SLIME.


Je možné aplikovat SLIME do duše jízdního kola s ventilem Presta?

Ventily Presta obvykle sestávají z jednoho kusu a nemají vyjímatelnou vložku.
Standardní aplikace SLIME vyžaduje vyjmutí vložky ventilu, aby bylo možné přípravek vpravit skrz dřík ventilu. Aby bylo možné toto obejít, nabízíme předem ošetřené duše s ventilem Presta, který je složený z dvou kusů a má vyjímatelnou vložku.

Takto lze přípravek dostat dovnitř. Pokud ovšem již máte láhev SLIME a hodláte materiál vpravit do své duše s ventilem Presta, viz níže najdete kompletní návod.


Proč se na přípravku pro duše uvádí, že není vhodný pro duše s ventilem Presta?

SLIME se aplikuje skrz dřík ventilu, proto je třeba z ventilu nejprve vyjmout vložku. Ventily Presta obecně nemají vyjímatelnou vložku. Abychom tento problém vyřešili, nabízíme vlastní předem ošetřené duše SMART TUBES.

Pokud jste si láhev těsnícího přípravku již koupili, můžete jej s trochou trpělivosti použít i na duši s ventilem Presta.


Jak SLIME dostat do ventilu Presta?

 1. Odmontujte z láhve SLIME bezpečnostní uzávěr a našroubujte na láhev zadní část plnící hadičky.
 2. Odšroubujte jistící matici z konce ventilu Presta. Toto umožní, aby kolíček, na kterém byla matice namontovaná, propadl ventilem do duše. Zachyťte kolíček uvnitř duše a držte jej přichycený, abyste jej po skončení aplikace mohli vrátit zpět do ventilu. K odmontování matice z ventilu budete pravděpodobně potřebovat menší kleště. Matici neztraťte.
 3. Pokud je duše nová, ústy ji trochu nafoukněte. Takto ji bude možné přípravkem SLIME snadněji naplnit.
 4. Vložte konec ventilu do nálevky v horní části láhve a šroubujte jí, dokud zúžený konec nálevky těsně nepřilne k širší části ventilu - tak, aby byl otvor ventilu zcela uvnitř horní části láhve. Takto vytvoříte těsné spojení, aby SLIME neunikal, když budete láhev mačkat. Když láhev nasazujete, je snadnější šroubovat lahví, nikoli duší.
 5. Přidržte láhev v poloze 1 až 2 hodiny a nakloňte ji tak, aby směřovala dolů do duše. Toto umožní, aby SLIME prošel ventilem a duší ve směru hodinových ručiček pod ventilem a vzduch vešel z pozice 12 hodin nad ventilem.
 6. Nezapomeňte dobře držet kolíček ventilu, aby nepropadl do duše; v takovém případě by bylo obtížnější jej vytáhnout, jakmile plnění duše přípravkem SLIME dokončíte.
 7. Vytlačte polovinu lahve do duše: střídejte stisk a uvolnění, aby se do lahve po každém stisku během uvolnění mohl vrátit vzduch.
 8. Po vyprázdnění poloviny lahve do duše odšroubujte láhev z ventilu. Stále při tom držte ventil nahoře, aby jím SLIME nevytekl.
 9. Natlačte kolíček zpět do ventilu. Podržte ventil vzhůru nohama, aby kolíček propadl zpět skrz otvor. Pokud vytekla trocha SLIME, setřete jej. Pokud budete ventil držet nahoře, nemělo by vytéct žádné větší množství.
 10. Nasaďte jistící matici zpět na kolíček tak, aby těsně přiléhala k ventilu. Kleštěmi zmáčkněte konce závitů na kolíčku, aby se matice znovu snadno nevyvlékla.
 11. Nasaďte duši a nahustěte ji. Vždy pneumatiku hustěte tak, aby byl ventil na pozici 12 hodin a SLIME nevystříkl ven z ventilu. Toto je obzvlášť důležité u duší s malým průměrem, v nichž SLIME steče dolů.

Rozřízl jsem si pneumatiku jízdního kola o sklo. Dokáže SLIME takovou trhlinu opravit?

Bohužel ne. SLIME funguje podobně jako krevní destičky. Pokud se píchneme do prstu, krevní destičky vpich okamžitě utěsní, aby se předešlo ztrátě krve. Pokud se ale řízneme, krev se tak snadno nesrazí a krvácení tak rychle nepřestane; při ohnutí prstu se naopak může krvácení znovu obnovit. Podobně je tomu i se SLIME. Malé průrazy se opraví snadno, ale větší trhliny nebo řezné rány od skla nebo kovových předmětů se už tak snadno neopravují; neustálé ohýbání pneumatiky o hrubé a nerovné povrchy navíc trvalé utěsnění díry SLIME velmi stěžuje.


Jak nasadit duši do bezdušové pneumatiky jako opravu?

Nejprve je třeba říct, že bez správného nářadí to půjde velmi těžko. Nejlepší by bylo sundat kolo a nechat si do něj duši vsadit v servise.

Pokud se rozhodnete, že to uděláte sami, bude třeba nejprve koupit duši SLIME, která sedne do Vaší pneumatiky. Pokud máte například pneumatiku na zahradní traktor, rozměr 15X6.00-6, budete potřebovat duši SLIME odpovídající velikosti (výr. č. 30014).

Montáž začněte tím, že z pneumatiky vyříznete starý ventil. Srazte pneumatiku z patky na straně ventilu. Odtlačte pneumatiku dostatečně daleko od ráfku, aby bylo možné dovnitř dostat duši. Budete k tomu zřejmě potřebovat několik montážních pák. Před vsazením duše vytřete hadrem vnitřek pneumatiky, aby v ní nebyly žádné trny nebo jiné ostré předměty, které by mohly novou duši propíchnout.

Když duši vsazujete do pneumatiky, dejte pozor, aby se někde nezkroutila. Prostrčte ventil stávajícím otvorem v pneumatice. Po vsazení duše do pneumatiky a správném napolohování ventilu budete třeba duši přichytit a držet ventil, aby nepropadl dovnitř. Než začnete pneumatiku nasazovat zpět na ráfek, bude možná dobré duši mírně nahustit. Jakmile bude pneumatika na ráfku, nahustěte ji na odpovídající tlak.

Při kontrole tlaku nebo huštění pneumatiky může SLIME vytéct z ventilu. Pokud je to možné, vždy pneumatiku natočte tak, aby ventil nebyl dole (na pozici 6 hodin). Takto těsnící přípravek steče pryč od ventilu a předejde se jeho vystříknutí z ventilu. Pokud by se do ventilu dostal, mohl by ucpat ventil, manometr nebo kompresor.

Moto / ATV

Jaký je rozdíl mezi SLIME pro ATV a SLIME pro automobily?

Existují dvě varianty přípravku SLIME: jedna je přímo určena pro DUŠE, druhá pro BEZDUŠOVÉ pneumatiky. Pneumatiky ATV a automobilů jsou obecně BEZDUŠOVÉ, takže ve složení přípravku doporučeného pro tyto typy pneumatik žádný rozdíl není. Pro obojí bude třeba použít přípravek určený pro bezdušové pneumatiky („bezdušový SLIME").

Traktor

Mám traktorovou pneumatiku obsahující solný roztok kvůli zátěži. Mohu použít také SLIME?

Ne. Nemůžeme funkčnost našeho výrobku garantovat, pokud je přidán do pneumatiky, která už obsahuje jiný výrobek nebo kapalinu. Doporučili bychom odstranit zátěžový roztok a nahradit jej přípravkem SLIME. Přípravek nejenže pomůže udržovat tlak vzduchu a předcházet ztrátám vzduchu zapříčiněným průrazy, ale bude rovněž fungovat jako pomocná zátěž.

Bezdušové pneumatiky

K čemu je pryžový cement v opravné sadě?

Pryžový cement se používá na opravu knotem. Usnadní tak jeho vtěsnání do průrazu a spojit knot s pryží. Toto je stejný proces jako použití „vulkanizační záplaty" na duši. Jakmile lepidlo zvulkanizuje, permanentní oprava je hotová.


Je možné namontovat nové pneumatiky SLIME SRT na bezdušový ráfek?

Ano! Nové pneumatiky SRT lze použít buď na standardním ráfku, pro který jsou určeny, nebo na bezdušovém ráfku.


Slyšel jsem, že SLIME poškozuje ráfky. Je to pravda?

Těsnící přípravek SLIME pro bezdušové pneumatiky obsahuje inhibitory koroze a také látku upravující pH, takže je více zásaditý. Všechny tyto přísady ráfek účinně chrání. Nicméně je třeba vzít v potaz faktory, které i přesto mohou způsobit, že k poškození ráfku dojde. Chcete-li mít více než jistotu, použijte SLIME pouze pro nouzové opravy. Potřebujete jen SLIME a kompresor! SLIME může mít nepříznivý vliv na některé typy hliníkových ráfků. Jelikož existují různé slitiny, je obtížné předpovědět, jak bude SLIME reagovat s vaším konkrétním ráfkem. Během let praxe jsme zjistili, že náchylnější k působení SLIME jsou starší ráfky. Dbejte také na to, abyste na bezdušové pneumatiky používali bezdušový přípravek. Přípravek určený pro duše neobsahuje inhibitory koroze. Nenechávejte SLIME v pneumatice déle než dva roky. Poté již nedokážeme zaručit, že k poškození ráfku nedojde. Pokud byl ráfek již dříve poškozen, nedoporučujeme SLIME použít.


Mám chromovaná kola. Mohu SLIME použít?

Ano. Vhodnost SLIME pro všechny typy kovových ráfků včetně chromovaných byla testována. Je ovšem důležité použít přípravek se správným složením. Přípravek pro bezdušové pneumatiky obsahuje vysoký podíl inhibitorů koroze, čímž se předchází rezavění, dolíčkovatosti a korozi. Složení SLIME zůstává po dva roky od aplikace chemicky stabilní. U vysokorychlostních pneumatik by se však SLIME měl používat pouze jako nouzový opravný materiál s následnou kontrolou a opravou v pneuservisu.

Je také třeba si uvědomit, že chromovaný povrch je časem velmi snadno poškoditelný, zvláště pokud základový materiál tvoří slitina hliníku. Elektrolytické pokovování hliníku je velmi obtížné, protože tento kov tvoří tenký oxidový povlak a oxidy nelze elektrolyticky pokovovat. Ve většině případů výrobci garantují odolnost proti oprýskání, dolíčkování či korozi pouze jeden rok. Je to dáno vlastnostmi pokovování, které se snadno poškodí pouhým čištěním, brzdovým prachem nebo vlhkem a silniční solí během zimního provozu. Během zimy, zvláště v oblastech, kde se silnice prosolují, by se měla chromovaná kola sundat. Sůl a slaná voda jsou vůči chromu nejagresivnější. Když je chrom vystaven soli, okamžitě začne chemická koroze, která chrom od základu vyžere. Takto se nakonec chrom začne loupat a na kovovém povrchu kola se začnou objevovat dolíčky, což často způsobí, že pneumatika přestane těsně doléhat.


Prodlouží SLIME životnost starých pneumatik?

Ano, přidáním těsnícího přípravku do pneumatik můžete jejich životnost prodloužit. SLIME pomáhá udržovat tlak vzduchu, snižovat zahřívání a omezovat opotřebení a třepení pláště. Tím, jak těsnící přípravek pneumatiku obtéká, kryje vnitřní plášť pneumatiky a také vyplňuje praskliny a póry. Pokud se pneumatika láme, praská nebo je výrazně opotřebená, doporučujeme ji vyměnit - zvláště u vysokorychlostních vozidel.

Obecné informace

Je možné použít SLIME k vyvážení pneumatiky?

Na trhu existují přípravky na podobné bázi jako SLIME použitelné k vyvažování pneumatik, nicméně použití našeho výrobku k tomuto účelu nedoporučujeme. Problém s vyvážením by měl být vyřešen nejdříve; přidání rotující hmoty by mohlo v konečném důsledku spíše uškodit, než pomoci.


Ztvrdne SLIME po opravě průrazu?

Ne. Jasně zelená tekutina, která SLIME tvoří, pomáhá, aby se vlákna, pryžové částice a další těsnící látky rozprostřely. Když je tekutina z průrazu vytlačena, nese s sebou větší částice, které se spojí a díru utěsní, takže vzduch přestane unikat. Zelená skvrna, kterou lze vidět na vnější straně pneumatiky, neztvrdne, ale může ztuhnout a vytvořit tak pružnou výplň.


Je možné pneumatiku ošetřenou SLIME odborně opravit?

Ano. Když přijedete do pneuservisu, informujte technika o tom, že uvnitř pneumatiky byl použit SLIME. SLIME je rozpustný ve vodě, netoxický a nehořlavý. Je možné jej vypláchnout vodou. Po omytí je třeba pneumatiku a ráfek dosucha vytřít hadrem. Poté je pneumatika připravena k odborné opravě.


Zamrzá SLIME?

Těsnící přípravek SLIME je možno použít i v poměrně extrémních podmínkách. V extrémním mrazu SLIME nezamrzne do tuhého stavu, ale může mít vyšší viskozitu. Jakmile se pneumatika roztočí, tření vytvoří teplo, díky němuž se viskozita těsnícího materiálu vrátí do normálu.


Jak dlouho je možné SLIME skladovat?

Pokud je uchováván v dobře uzavřeném originálním obalu a na chladném a suchém místě, SLIME bude použitelný nejméně 4 roky. Pokud hodláte použít láhev, která byla již po delší dobu skladována, důkladně ji před použitím protřepejte. Takto se materiál promíchá a získá svou normální viskozitu.


Co se stane se SLIME po dvou letech?

Jakmile je SLIME aplikován do pneumatiky, je vystaven jiným podmínkám, které pomalu mění jeho původní složení. Účinnost výrobku garantujeme po dobu dvou let; poté doporučujeme starý materiál odstranit a použít nový.


Sleje se SLIME ve spodní části pneumatiky?

SLIME je v bezdušových pneumatikách přilnavější, což mu umožňuje zůstat na vnitřních stěnách pneumatiky déle. Toto pomáhá předcházet vibracím, když pneumatika rotuje a materiál se po pneumatice odstředivou silou znovu rozprostře.
Duše jsou naopak velmi hladké, takže je-li kolo v klidu, materiál poměrně rychle steče do spodní části pneumatiky. Jakmile se však kolo znovu roztočí, materiál se znovu rychle a rovnoměrně rozprostře.


Jak SLIME funguje?

SLIME k utěsnění průrazů používá technologii Fibro-Seal™; působí preventivně nebo jako opravný materiál. V zelené kapalině jsou obsažena buďto pouze těsnící vlákna (složení pro duše), nebo směs vláken, pryžových částic a dalších těsnících látek (složení pro bezdušové pneumatiky). Jakmile je SLIME v duši nebo v pneumatice aplikován, zůstává v kapalném stavu a opravuje průrazy ve směru zevnitř ven. Při rotaci kola je kapalina odstředivou silou nucena se rozprostřít po celém běhounu, čímž vytvoří ochrannou vrstvu. Objeví-li se průraz, unikající vzduch vytlačuje zelenou kapalinu ven, přičemž pomocí vláken a dalších těsnících složek průraz ucpává a zabraňuje dalšímu unikání vzduchu. SLIME takto může opravovat další a další případné průrazy.


Jaký je rozdíl mezi SLIME a výrobky typu "seal-n-air"?

Hlavní rozdíl mezi SLIME a výrobky typu „seal-n-air" spočívá v tom, že SLIME neobsahuje žádná lepidla ani poháněcí látky pro sprej. Pro aplikaci SLIME je třeba mít k dispozici zdroj vzduchu. SLIME je určen k preventivnímu použití nebo k opravám. Po aplikaci poskytuje SLIME průběžnou ochranu pneumatiky a trvale utěsňuje případné průrazy; funkčnost si zachovává až dva roky.

SLIME je rozpustný ve vodě, netoxický, neškodlivý a nehořlavý; kapalinu lze z pneumatiky snadno vymýt a pneumatiku lze po očištění trvale opravit pomocí záplaty/výplně.

SLIME využívá technologii Fibro-Seal™ a utěsňuje průrazy směrem zevnitř ven. Výrobky typu seal-n-air fungují na bázi jednorázového vstříknutí latexu do pneumatiky, což umožní pneumatiku dočasně opravit a nahustit.


Proč nabízíte více než jeden typ přípravku?

Ne všechny pneumatiky jsou stejné, proto jsme navrhli složení, které bude co nejlépe vyhovovat potřebám každého typu. SLIME je k dispozici jako směs pro duše, nebo pro bezdušové pneumatiky.

Obě směsi využívají technologii Fibro-Seal™, nicméně složení směsi pro duše obsahuje pouze vlákna, směs pro bezdušové pneumatiky obsahuje vlákna a recyklované pryžové částice. Směs pro bezdušové pneumatiky obsahuje rovněž inhibitory koroze, které chrání ráfek, a složku zabraňující stékání, díky které materiál přilne k vnitřní stěně běhounu pneumatiky, když se kolo přestane točit.


Mohu použít SLIME pro duše v bezdušové pneumatice?

Ne, nedoporučujeme to. Účinnost našich výrobků nemůžeme garantovat, nejsou-li použity ke stanovenému účelu. Přípravek pro duše je složený pouze z vláken, což umožňuje jeho vysokou účinnost při utěsnění malých průpichů tenkých duší. Toto však omezuje jeho těsnící vlastnosti v tlustých vícevrstvých pneumatikách.Přípravek SLIME pro duše neobsahuje inhibitory koroze jako přípravek pro bezdušové pneumatiky a může časem poškodit ráfky. Rozhodně si zakupte přípravek odpovídající Vašemu typu pneumatik.


Tlak doporučený pro mé pneumatiky je více než 100 PSI. Mohu SLIME použít?

Ano. SLIME je účinný ve všech duších a pneumatikách, jak při nízkém, tak při vysokém tlaku. U duší je třeba pamatovat na to, že jakmile kolo přestane rotovat, těsnící přípravek velmi rychle stéká do dolní části pneumatiky. V případě, že vysokotlaká pneumatika ztratí tlak, je dobré ji nejprve roztočit, aby těsnící přípravek duši pokryl. Takto přípravek znovu ošetří dřívější průrazy, které se mohly znovu otevřít a díky kterým mohl vzduch unikat.


Co je to technologie „Fibro-Seal"?

Společnost Accessories Marketing, Inc., výrobce přípravku SLIME Tire Sealant, vyvinula patentovanou směs ekologických vláken, pojiv, polymerů a tuhnoucích složek, které se spojují a utěsňují průrazy až do velikosti 1/8" (3 mm) u duší a 1/4" (6 mm) u pneumatik. Mřížka z vláken Fibro-Seal spolu s viskózní látkou, která slouží k jejich lepšímu rozprostření, těsně přilnou k jakékoli poškozené oblasti; předcházejí defektům a případně je opravují elastickou a trvanlivou výplní.


Jak nejlépe nahustit/vypustit pneumatiku ošetřenou SLIME?

Je-li to možné, doporučujeme natočit pneumatiku tak, aby se ventil nacházel na pozici 10, nebo 2 hodin. Těsnící přípravek díky gravitaci steče pryč od ventilu, čímž se předejde jeho vyfouknutí ven z ventilu. Vlákna a další částice by mohly ventil ucpat nebo se dostat do pumpy či kompresoru.


Aplikoval jsem SLIME do pneumatiky a ucpal se ventil. Co mám dělat?

Doporučujeme natočit pneumatiku tak, aby se ventil nacházel na pozici 10, nebo 2 hodin. Poté pneumatiku pomalu vypusťte a pomocí příslušného nástroje vyjměte vložku ventilu. Propláchněte vložku ventilu teplou vodou a vymyjte těsnící přípravek i s vlákny. Poté vezměte vatovou tyčinku, navlhčete jeden konec a pročistěte jím dřík ventilu. Znovu nasaďte vložku a nahustěte pneumatiku. Vzduch by měl nyní snadno proudit.


Co je to vložka ventilu?

Pokud se podíváte do ventilu, uvidíte vrchní část vložky, která se nachází uvnitř dříku ventilu. Nástroj pro vyjmutí vložky ventilu, který se dodává spolu s těsnícím přípravkem, vklouzne do ventilu a otáčením proti směru hodinových ručiček vložku vyšroubujete. Otáčejte nástrojem, dokud celý kus nevypadne ven z dříku ventilu. Je-li vložka vyjmutá, můžete uvolněným průchodem SLIME snadno aplikovat. Po aplikaci ventil očistěte, vložku našroubujte zpět a dobře dotáhněte.


Mohu použít bezdušový SLIME v duši?

Nedoporučujeme používat žádný z našich výrobků jinak, než bylo určeno. Těsnící přípravek pro bezdušové pneumatiky používá směs pryžových částic a vláken, které jsou vhodné pro ošetření větších průrazů vícevrstvé pneumatiky. Pryžové částice jsou příliš velké na to, aby mohly dostatečně účinně utěsnit průpichy v tenké duši.


Nedávno jsem SLIME aplikoval do pneumatiky, ale stejně to defektu nezabránilo. Proč?

Pokud jste SLIME použili k opravě již existujícího průrazu, možná se nepodařilo jej utěsnit hned napoprvé. Doporučujeme pneumatiku zkontrolovat, zda v ní nejsou zapíchnuté nějaké ostré předměty. Pokud ano, odstraňte je, pneumatiku nahustěte a hned poté jí zatočte. Odstředivou silou se těsnící přípravek uvnitř duše nebo pneumatiky rozprostře a průraz utěsní. Nemůžeme zaručit, že SLIME opraví řezné rány od skla nebo kovových předmětů, vadnou patku, boční průrazy nebo defekty způsobené skřípnutím kola. Zkontrolujte také ventil a přesvědčte se, zda příčinou úniku vzduchu není právě on.


Proč má váš výrobek pouze dvouletou záruku?

Složení těsnících přípravků SLIME nejenže opravuje průrazy, ale také udržuje v dobrém stavu duše, pneumatiky a kola, s nimiž dojde do kontaktu. Jakmile je SLIME v pneumatice, začne fungovat. Vždy, když se pneumatika točí, odstředivá síla těsnící přípravek rozprostře po běhounu, takže může kdykoli okamžitě opravit případný průraz. Když se průraz objeví, dojde ke ztrátě těsnícího přípravku. Časem se původní množství těsnícího přípravku v pneumatice sníží. Rovněž podmínky uvnitř pneumatiky postupně ovlivní chemické složení přípravku. Doporučujeme po dvou letech přípravek z pneumatiky vymýt a, pokud zbývá dostatek dezénu a pneumatika je celkově v dobrém stavu, případně použít přípravek nový.

Pokud po dvou letech duši ošetřenou přípravkem SLIME stále používáte, můžete ji zkontrolovat a pokud myslíte, že je v dobrém stavu, stačí doplnit menší množství přípravku. Nahradí se tak jeho případný úbytek a znovu získá svou normální funkční viskozitu.

Výjimečné situace / Pomoc

Ovlivní použití SLIME záruku na pneumatiky?

Záruční podmínky jsou různé. Ověřte si záruční podmínky u výrobce pneumatiky.

Je dobré vědět, že dnes na trhu neexistuje žádný těsnící materiál schválený jako materiál pro „permanentní" opravy. Jediný způsob opravy schválený Asociací výrobců pneumatik je výplň/záplata aplikovaná odborným pracovníkem pneuservisu.

SLIME je rozpustný ve vodě, netoxický, bez nebezpečných přísad a lepidel. Je možné jej z pneumatiky vymýt a umožnit tak pracovníkovi pneuservisu použít k opravě permanentní výplň/záplatu. O použití SLIME pracovníka pneuservisu vždy informujte!


Mám píchnutý nafukovací předmět (matraci, lehátko apod.). Je možné jej opravit pomocí SLIME?

Aby mohl SLIME fungovat, je třeba, aby bylo splněno několik podmínek: těsnící látka, tlak vzduchu a odstředivá síla. V podobných případech není přítomna odstředivá síla. Aplikace těsnící látky do široké komory, bez možnosti usměrnit rozmístění těsnící látky v poškozené oblasti, by se minula účinkem. Tento typ použití našeho výrobku nemůžeme doporučit, ani garantovat.


Pokusil jsem se provést opravu materiálem na bázi aerosolu, ale nefungoval. Mohu nyní použít SLIME?

Ne. Nemůžeme doporučit ani garantovat účinnost našeho výrobku, pokud je použit současně s jinou chemikálií. SLIME sám o sobě je chemicky inertní, ovšem smícháním s jinou chemikálií může dojít k chemické reakci, která může poškodit pneumatiku nebo ráfek.


Rád bych si koupil váš výrobek. Prodáváte přímo z výroby?

Některé výrobky SLIME lze zakoupit prostřednictvím našich webových stránek, všeobecně ale přímý prodej neprovozujeme. Naše výrobky dodáváme řadě distributorů a maloobchodníků snad ve všech odvětvích (jízdní kola, motocykly, ATV, zahradní technika, stroje, automobily a průmyslová zařízení). Pokud na našich stránkách nemůžete žádného prodejce najít, dejte nám vědět. Pokusíme se vám pomoci najít, co hledáte!


Co mám dělat, když se mi SLIME dostane do očí?

Zasažené oko okamžitě vypláchněte chladnou čistou vodou. Tímto by se měla vyplavit všechna vlákna a další částice, které by mohly způsobit podráždění. Pokud podráždění přetrvá i po vypláchnutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


Je SLIME toxický nebo nebezpečný?

Ne, těsnící přípravky SLIME se vyrábějí z přísad, které jsou netoxické, nehořlavé a bezpečné. Pokud se přípravek vylije, snadno se umyje vodou. Likvidaci není třeba provádět žádným zvláštním způsobem.


Jak vyčistit rozlitý SLIME?

SLIME nezanechává skvrny a je ředitelný vodou. Pokud se přípravek vylil na pevný povrch, bude zřejmě stačit setřít jej hadrem. Pokud se vylil na tkaninu (koberec, oblečení apod.), nejprve přípravek nasákněte suchým hadrem. Pak zasažené místo omyjte teplou mýdlovou vodou. Pokud stihl přípravek zaschnout, bude možná třeba použít odstraňovač skvrn. Vždy si ověřte stálost barev zasažené tkaniny.

Aplikace Slime

Kolik přípravku SLIME musím použít?

Níže uvádíme obecné informace k aplikaci přípravku. Nezapomeňte použít správnou směs odpovídající typu pneumatiky (s duší, nebo bezdušová).

Jízdní kolo: 118 ml na pneumatiku
Motocykl: 237 ml na pneumatiku
Vozík: 237 ml na pneumatiku
ATV*: 710 ml - 946 ml na pneumatiku
Přívěs: 355 ml na pneumatiku

 

tire dimensions czech* U VELKÝCH pneumatik je třeba provést následující výpočet:

1) Zjistěte ŠÍŘKU běhounu a VÝŠKU pneumatiky v centimetrech.

 • Pro rychlosti 70 km/h a méně – vynásobte Š[cm] x V[cm] x 0,55 = ____ ml
  • v těchto rychlostech je možné použít Slime i jako prevenci
 • Pro rychlosti 70 km/h a více – vynásobte Š[cm] x V[cm] x 0,3 = ____ ml
  • v těchto rychlostech používejte Slime pouze pro opravy s co nejrychlejší opravou v servisu

Aplikacni tabulka SLIME naplni do pneumatiky

Tabulka kompresorů

Jaký výkon mají vaše kompresory?

Slime kompresory

Copyright © 2015 DD PNEU s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Designed by bb9

Back to top